راهنمای کامل خرید زاموفیلیا؛ گیاه آپارتمانی و همیشه سبز

خرید زاموفیلیا را حتی به کسانی که تا کنون تجربه ی نگهداری از گیاه را نداشته اند توصیه میکنند چون تنها چیزی که آنها برای رشد نیاز دارند نور کافی و آبیاری مناسب هر دو هفته یکبار است.

ادامه مطلب

تعریف گل

گُل ، یک اسم ساده اما پر از معنا و زیبایی

گُل یا شکوفه ساختار زایشی در گیاهان گل‌دار یا نهان‌دانه است. کارکرد زیست‌شناختی گل به هم رسانیدن سلول زایشی نر (اسپرم) و سلول زایشی ماده (تخم زا) است. این فرایند با گرده‌افشانی توسط حشرات، باد یا آب می‌انجامد. از لقاح به تشکیل دانه می‌انجامد. گل‌ها برای روحیه انسان بسیار مؤثر هستند.

ادامه مطلب